Show simple item record

dc.creatorBaščarević, Zvezdana
dc.creatorKomljenović, Miroslav M
dc.creatorRšumović, Mihailo
dc.creatorPetrašinović-Stojkanović, Ljiljana
dc.creatorDžunuzović, Nataša
dc.creatorNikolic, Violeta
dc.date.accessioned2023-12-09T14:31:20Z
dc.date.available2023-12-09T14:31:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/2983
dc.description.abstractОвим техничким решењем дефинисан је поступак синтезе термостабилног геополимера на бази ЕФП Свилајнац. Геополимер је синтетисан алкалном активацијом ЕФП применом раствора натријум-силиката модула 1,5 као алкалног активатора. Након 24 h активације на 95 °C, добијени геополимер имао је чврстоћу на притисак од око 44 MPa. Испитивање отпорности на дејство повишене температуре геополимера на бази ЕФП, синтетисаних применом раствора натријум-силиката модула 1,5, вршено је загревањем малтера и одговарајуће пасте геополимера на температуре до 1000 °C, са кораком од 200 °C, при брзини загревања од 5 °C/min. Узорци су на одређеној температури задржавани 1 h. Отпорност узорака на дејство повишене температуре процењивана је одређивањем чврстоће на савијање и притисак након термичког третмана. Утврђено је да је гееополимер синтетисан применом раствора натријум-силиката модула 1,5 као алкалног активатора задржао око 40 % од почетне вредности чврстоће на притисак након 1 h на 800 °C. Након 1 h на 1000 °C уочено је благо повећање вредности чврстоће на притисак. Структурном карактеризацијом синтетисаног геополимера утврђено је да након термичког третмана на температурама вишим од 600 °C дошло до појаве стакласте фазе, почетка синтеровања и кристализације фелдспата (албита и нефелина). Добијени геополимер могао би се користити за производњу термоотпорних малтера, зидних панела, односно противпожарних брана, као и за облагање тунела.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34026/RS//sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectelektrofilterski pepeosr
dc.subjectgeopolimersr
dc.subjectalkalna aktivacijasr
dc.subjecttermička svojstvasr
dc.titleТехнолошки поступак синтезе термостабилног геополимера на бази електрофилтерског пепела из термоелектране Морава - Свилајнац применом раствора натријум-силиката модула 1,5 као алкалног активатораsr
dc.typetechnicalReportsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimsi_2983
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record