Show simple item record

dc.creatorGoč, Sanja
dc.creatorMitic, Ninoslav
dc.creatorJanković, Tamara
dc.creatorDanilović Luković, Jelena
dc.creatorJanković, Miroslava
dc.date.accessioned2023-12-07T22:10:22Z
dc.date.available2023-12-07T22:10:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-86-81413-09-8
dc.identifier.isbn978-86-81413-09-8
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/2800
dc.description.abstractПростазоми су екстраћелијске везикуле (EVs) које епителијалне ћелије простате секретују у семену течност. Они имају двослојну липидну мембрану и садрже компоненте ћелија које их излучују (протеинe, фрагментe ДНK, информациону РНK, микрo РНK, дугу некодирaјућу РНK, липидe и метаболитe). Циљ овог рада је био да се анализом композициje и обрасца дистрибуције манозилованих/сијалинизованих N-гликана и маркера EVs: тетраспанина (CD9, CD63, CD81), гама-глутамил-трансферазе (GGT) и галектина-3 (gal-3), утврди јединствени гликански састав мембране простазома као нови референтни маркер. Простазоми су изоловани из семених плазми мушкараца са нормоспермијом и олигоспермијом. Дистрибуција N-гликана, тетраспанина, GGT и gal-3 на површини мембране простазома је добијена анализом солубилизованих простазома. N-гликани су детектовани на оснoву реактивности са лектинима: Wheat germ agglutinin (WGA) и Concanavalin A (ConA), а тетраспанини и gal-3 имуно-дотблот-ом. GGT је праћенa мерењем ензимске активности. Установљена су два обрасца дистрибуције код обе испитиване групе: CD9/gal-3/WGA-реактивни гликопротеини и CD63/GGT/ConA-реактивни гликопротеини. Показано је да постоји сличност у дистрибуцији N-гликана и GGT, док су разлике уочене у дистрибуцији тетраспанина и gal-3. Разлике у композицији и дистрибуцији гликана на површини мембране простазома могле би представљати потенцијални индикатор промена у репродуктивној физиологији.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherСрпско биолошко друштвоsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200019/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceTreci kongres biologa Srbijesr
dc.subjectekstraćelijske vezikulesr
dc.subjectglikanisr
dc.subjectsemena tečnostsr
dc.subjectprostazomisr
dc.titleKompozicija i distribucija glikana na membrani prostazoma kod muškaraca sa normospermijom i oligospermijomsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage328
dc.citation.spage328
dc.identifier.fulltexthttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/bitstream/id/7199/bitstream_7199.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimsi_2800
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record