Show simple item record

dc.creatorKomljenović, Miroslav M
dc.creatorRšumović, Mihailo
dc.creatorDžunuzović, Nataša
dc.creatorBaščarević, Zvezdana
dc.creatorPetrašinović-Stojkanović, Ljiljana
dc.creatorNikolić, Violeta
dc.date.accessioned2023-12-07T05:47:33Z
dc.date.available2023-12-07T05:47:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/2714
dc.description.abstractОписано техничко решење дефинише нов поступак синтезе геополимерног везивног материјала - механо-хемијско-термичком активацијом електрофилтерског пепела (ЕФП) из термоелектране ''Костолац Б1''. Поступак механичке активације спроведен је у планетарном млину са куглама. ЕФП је механички активиран у челичним посудама са челичним куглама. Након механичке активације припремљен је малтер полазног и механички активираног ЕФП Костолац Б1 поступком хемијске (алкалне) активације. Услови хемијске активације и неговања били су исти за геополимере полазних и механички активираних ЕФП. За хемијску активацију употребљен је раствор воденог стакла модула 1,5 при концентрацији од 10% Na2O у односу на масу пепела. Неговање геополимерног везива изведено је на повишеној температури (95 С) у трајању од 4 сата. Резултати испитивања механичких својстава синтетизованог геополимерног везива показали су да механичка активација ЕФП изразито утиче на повећање реактивности електрофилтерског пепела. Вишеструко повећање реактивности применом механо-хемијско-термичког поступка огледа се у постизању високих чврстоћа за кратко време неговања. Механо-хемијско-термичка активација за синтезу геополимерног везива у нашој земљи представља нов поступак, којим се може искористити целокупан потенцијал електрофилтерског пепела Костолац Б1.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34026/RS//sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.source2012sr
dc.subjectmehanička aktivacijasr
dc.subjectgeopolimerisr
dc.subjectelektrofilterski pepeosr
dc.subjectmehaničke karakteristike geopolimerasr
dc.titleTехнолошки поступак синтезе геополимера механо-хемијско-термичком активацијом електрофилтерског пепела из термоелектране ''Костолац Б1'', Костолацsr
dc.typetechnicalReportsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.description.otherТехничко решењеsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimsi_2714
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record