Show simple item record

dc.creatorŽivković, Ivana
dc.creatorJelušić, Aleksandra
dc.creatorIličić, Renata
dc.creatorTrkulja, Nenad
dc.creatorAdžić, Slađan
dc.creatorDamnjanović, Jelena
dc.creatorPopović Milovanović, Tatjana
dc.date.accessioned2023-12-05T22:01:48Z
dc.date.available2023-12-05T22:01:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-86-83017-42-3
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/2684
dc.description.abstractPrimena sintetičkih pesticida u zaštiti bilja se poslednjih godina sve više zamenjuje ekološki prihvatljivim i zdravstveno bezbednim rešenjima, što podrazumeva i primenu mikroorganizama kao biokontrolnih agenasa u suzbijanju biljnih bolesti i štetočina. Bacillus velezensis je gram-pozitivna bakterija koju je moguće izolovati iz različitih niša, uglavnom zemljišta, vode i korena biljaka. Kao rizobakterijski organizam poznat je po sposobnosti da podstiče imunitet biljke u uslovima stresa, biotičke ili abiotičke prirode. Cilj ovog rada je ispitivanje potencijala B. velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike (sorta Župska Rana) za suzbijanje fitopatogene bakterije Xanthomonas euvesicatoria, prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike, u in vivo uslovima. Eksperiment je postavljen na sorti paprike Župska rana gajenoj u poljskim uslovima (lokalitet Čenta) na kojoj su izvedena dva tretmana, prvi u fenofazi razvoja listova, a drugi tokom cvetanja. Izolat X22 X. euvesicatoria i B. velezensis soj P64 su gajeni na YDC i LB podlozi, redom, i pripremljene su bakterijske suspenzije koncentracije 107 CFU mL-1 za fitopatogena, odnosno 108 CFU mL-1 za antagonistu. Tretmani su podrazumevali folijarnu primenu soja B. velezensis 48 h pre (preventivni tretman) i 48 h nakon inokulacije paprike (prskanjem) sa X. euvesicatoria izolatom X22 (kurativni tretman). Eksperimentalna parcela je redovno zalivana, a biljke su svakodnevno prskane vodom kako bi se obezbedili uslovi vlažnosti koji pogoduju ostvarivanju i širenju infekcije. Ocena intenziteta zaraze je vršena ukupno 6 puta, na svakih sedam dana od primene tretmana, korišćenjem skale 0-4 (0=bez simptoma, 1=10% lezija na površini lista, 2=25%, 3=50-80% i 4=>80% površine lista sa lezijama). Efikasnost primenjenih tretmana izračunata je preko Abbott-ove formule. Efikasnost preventivnih tretmana sa B. velezensis sojem P64 se kretala od 74,43%, 7 dana posle tretmana (DPT), do 98,09% 49 DPT, uz intenzitet zaraze 4,72% prilikom prve ocene, a 0,61% tokom poslednje ocene. Efikasnost kurativnih tretmana se kretala od 90,41% 7 DPT, do 97,43% 49 DPT, a intenzitet zaraze je bio 1,77% (7 DPT) odnosno 0,82% (49 DPT). U kontroli je zabeležen intenzitet zaraze od 18,46%, 24,39%, 26,37%, 31,06%, 27,58%, 28,11% i 31,92% ocenjen 7, 14, 21, 28, 35, 42 i 49 DPT, redom. Dobijeni rezultati ukazuju na visok potencijal B. velezensis soja P64 u kontroli bakteriozne pegavosti paprike.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherDruštvo za zaštitu bilja Srbijesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200216/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200053/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200117/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200010/RS//sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.sourceXVII SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA, Zlatibor, Srbija, 27.- 30. novembarsr
dc.subjectBacillus velezensis, Xanthomonas euvesicatoria, bakteriozna pegavost paprike, biokontrolasr
dc.titlePotencijal Bacillus velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike u suzbijanju Xanthomonas euvesicatoriasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.spage81
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimsi_2684
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record