Show simple item record

dc.creatorNikolić, Violeta
dc.creatorKomljenović, Miroslav M
dc.creatorPetrašinović-Stojkanović, Ljiljana
dc.creatorBaščarević, Zvezdana
dc.creatorDžunuzović, Nataša
dc.creatorRšumović, Mihailo
dc.date.accessioned2023-12-05T21:19:17Z
dc.date.available2023-12-05T21:19:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/2678
dc.description.abstractОвим техничким решењем дефинисан је поступак солидификације/стабилизације олова геополимерима на бази алкално активираног електрофилтерског пепела ЕФП Морава. Електрофилтерски пепео је алкално активиран раствором воденог стакла на собној температури и негован у трајању од 28 дана. Олово је додавано у току синтезе геополимера у облику олово-нитрата, при концентрацији од 2 и 4% олова у односу на масу ЕФП. Ефикасност солидификације/стабилизације олова геополимерима одређивана је испитивањем понашања геополимера при излуживању, применом стандардног поступка EN 12457-2. Показало се да су геополимери на бази алкално активираног ЕФП изузетно ефикасни (99,99%) у солидификацији/стабилизацији олова. Добијени геополимери који садрже солидификовано/стабилизовано олово могу се класификовати као неопасан отпад и као такви користити у третману других врста отпада било као преграде у маси отпада било у санацији депонија.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34026/RS//sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.source2015sr
dc.subjectsolidifikacija olovasr
dc.subjectgeopolimerisr
dc.subjectelektrofilterski pepeosr
dc.subjectmikrostruktura geopolimerasr
dc.subjectizluživanjesr
dc.titleТехнолошки поступак солидификације/стабилизације олова геополимерима на бази алкално активираног електрофилтерског пепела из термоелектране Мораваsr
dc.typetechnicalReportsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimsi_2678
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record