Show simple item record

dc.creatorDžunuzović, Nataša
dc.creatorKomljenović, Miroslav M
dc.creatorBaščarević, Zvezdana
dc.creatorNikolić, Violeta
dc.creatorPetrašinović-Stojkanović, Ljiljana
dc.creatorRšumović, Mihailo
dc.date.accessioned2023-12-05T11:02:57Z
dc.date.available2023-12-05T11:02:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/2664
dc.description.abstractОвим техничким решењем дефинисан је поступак синтезе везивног материјала на бази алкално активиране смеше ЕФП из термоелектране ''Морава'' и ЗВП железаре ''Смедерево''. Везиво је синтетисано алкалном активацијом смеше ЕФП-ЗВП при масеном уделу ЕФП-ЗВП 25-75, употребом раствора натријум-силиката модула 1,0 при концентрацији од 10% Na2O у односу на масу смеше. Испитиване су физичко-механичке карактеристике добијеног везива и упоређиване са физичко-механичким карактеристикама везива на бази комерцијалног портланд-композитног цемента. Показало се да вредност чврстоће на притисак малтера алкално активиране смеше ЕФП-ЗВП (80,09 МРа после 24 h на 95°С) далеко превазилази вредност чврстоће на притисак коју малтер портланд-композитног цемента развија после 28 дана (38,20 МРа). Скупљање при сушењу малтера алкално активиране смеше ЕФП-ЗВП, посматрано у периоду до 6 месеци, било је готово идентично скупљању малтера портланд-композитног цемента, посматраног током истог периода. Време везивања пасте алкално активиране смеше ЕФП-ЗВП било је у границама прописаним стандардом SRPS EN 196-3 (2007) и веома слично времену везивања пасте портланд-композитног цемента. Синтеза везива алкалном активацијом смеше ЕФП-ЗВП у нашој земљи представља нов поступак, којим се постиже искоришћење великих количина ових отпадних материјала. На тај начин доприноси се валоризацији ЕФП и ЗВП јер се на безбедан начин индустријски отпад конвертује у везивни материјал добрих физичко-механичких својстава. Добијено алкално активирано везиво могло би се користити за производњу префабрикованих конструкционих материјала високе почетне чврстоће.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34026/RS//sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.source2015sr
dc.subjectelektrofilterski pepeosr
dc.subjectzgura visoke pećisr
dc.subjectalkalno aktivirana vezivasr
dc.subjectčvrstoća na pritisaksr
dc.subjectskupljanje pri sušenjusr
dc.subjectvreme vezivanjasr
dc.titleTехнолошки поступак синтезе везива алкалном активацијом смеше електрофилтерског пепела из термоелектране ''Морава'' и згуре високе пећи из железаре ''Смедерево''sr
dc.typetechnicalReportsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.description.otherTehničko rešenjesr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimsi_2664
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record