Show simple item record

dc.creatorKostić, Jovana
dc.creatorKolarević, Stoimir
dc.creatorKracun-Kolarevic, Margareta
dc.creatorVišnjić Jeftić, Željka
dc.creatorGacic, Zoran
dc.creatorRaskovic, Bozidar
dc.creatorPoleksic, Vesna
dc.creatorLenhardt, Mirjana
dc.creatorVuković-Gačić, Branka
dc.date.accessioned2023-12-01T12:43:45Z
dc.date.available2023-12-01T12:43:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-81413-08-1
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/2632
dc.description.abstractRibe se kao bioindikatori često koriste u ekogenotoksikološkim ispitivanjima.1-3 U ovoj studiji, procena stanja kvaliteta vode reke Dunav vršena je tokom 2014. godine, na lokalitetu Višnjica, nizvodno od ispusta najvećeg kolektora otpadnih voda Beograda. Pored fizičko-hemijskih parametara i mikrobioloških indikatora fekalnog zagađenja vršena je i procena genotoksičnog potencijala na osnovu oštećenja DNK u ćelijama krvi, jetre i škrga deverike Abramis brama (L., 1758) alkalnim komet testom, kao biomarkera izlaganja. Kao biomarker efekta praćene su histopatološke promene u jetri i škrgama. Paralelno, ICP-OES metodom određivane su koncentracije metala i metaloida u jetri, škrgama, gonadama i mišiću deverike. Mikrobiološki indikatori pokazali su kritično do jako fekalno zagađenje vode. Najviša koncentracija metala i metaloida zabeležena je u škrgama, a najniža u mišiću deverike. Viši nivo DNK oštećenja zabeležen je u ćelijama krvi i škrga, u odnosu na jetru. Tokom ispitivanja zabeleženo je više histopatoloških promena u jetri. Škrge kao prvi organ u direktnom kontaktu sa zagađivačima iz vode imale su viši nivo DNK oštećenja i koncentracija metala i metaloida, dok je jetra kao glavni organ za biotransformaciju zagađivača iz vode i hrane imala veći stepen histopatoloških oštećenja. Ova studija je istakla važnost praćenja odgovora biomarkera na različitim nivoima biološke organizacije i upotrebe različitih tkiva ribe u proceni zagađenja površinske vode.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherSrpsko biološko društvosr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceDrugi kongres biologa Srbije, Kladovo, Republika Srbijasr
dc.subjectreka Dunavsr
dc.subjectAbramis bramasr
dc.subjectkomet testsr
dc.subjecthistopatologijasr
dc.subjectICP-OESsr
dc.titleUpotreba različitih biomarkera u proceni zagađenja reke Dunav na lokalitetu Višnjicasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.spage111
dc.identifier.fulltexthttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/bitstream/id/6795/bitstream_6795.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimsi_2632
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record