Show simple item record

dc.creatorDžunuzović, Nataša
dc.creatorIvanović, Tijana
dc.creatorKomljenović, Miroslav M
dc.creatorRšumović, Mihailo
dc.creatorTanasijević, Gordana
dc.date.accessioned2023-12-01T10:48:49Z
dc.date.available2023-12-01T10:48:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/2618
dc.description.abstractОвим техничким решењем дефинисан је поступак синтезе порозних материјала на бази алкално активиране смеше (композита) електрофилтерског пепела из термоелектране ''Морава'' - Свилајнац и згуре високе пећи из железаре ''Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o.'' - Смедерево. Смеша ЕФП-ЗВП је алкално активирана при различитим масеним уделима ЕФП-ЗВП (100-0; 75-25; 50-50; 25-75; 0-100), употребом раствора натријум-силиката модула 1,5 при концентрацији од 10% Na2O у односу на масу смеше ЕФП-ЗВП. Као генератор пора употребљен је прах металног Аl који је додат у концентрацији од 0,2% у односу на масу смеше ЕФП-ЗВП. Испитиване су физичко-механичке карактеристике добијеног материјала – чврстоће на савијање и притисак после неговања на собној температури у трајању од 28 дана и израчуната запреминска маса синтетисаних порозних алкално активираних композита. Вредности чврстоће на притисак биле у опсегу од 1,17 до 2,92 МРа, док су вредности запреминске масе били у опсегу од 0,49 - 0,74 g/cm3. Добијене физичко-механичке карактеристике порозних алкално активираних композита поредиве су са физичко-механичким карактеристикама порозних материјала на бази портланд-цемента. Синтеза порозних материјала алкалном активацијом смеше (композита) ЕФП-ЗВП у нашој земљи представља нов поступак, којим се постиже искоришћење великих количина ових отпадних материјала, односно, валоризација ЕФП и ЗВП. Добијени порозни алкално активирани материјали могли би се користити као термоизолациони материјали за облагање грађевинских објеката.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34026/RS//sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.source2019sr
dc.subjectelektrofilterski pepeosr
dc.subjectzgura visoke pećisr
dc.subjectalkalna aktivacijasr
dc.subjectporozni materijalisr
dc.titleTехнолошки поступак синтезе порозних материјала на бази алкално активиране смеше (композита) електрофилтерског пепела из термоелектране „Морава“ - Свилајнац и згуре високе пећи из железаре „Hesteel Serbia Iron & Steel, d.o.o.“ - Смедеревоsr
dc.typetechnicalReportsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.description.otherTehničko rešenjesr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimsi_2618
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record