Show simple item record

dc.creatorDžunuzović, Nataša
dc.creatorKomljenović, Miroslav M
dc.creatorNikolić, Violeta
dc.creatorPetrašinović-Stojkanović, Ljiljana
dc.creatorIvanović, Tijana
dc.creatorRšumović, Mihailo
dc.date.accessioned2023-11-29T13:38:25Z
dc.date.available2023-11-29T13:38:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/2506
dc.description.abstractОвим техничким решењем дефинисан је поступак синтезе везивног материјала на бази алкално активираног композита ЕФП из термоелектране ''Морава'' и ЗВП железаре ''Смедерево''. Везиво је синтетисано алкалном активацијом композита ЕФП-ЗВП при масеном уделу ЕФП-ЗВП 50-50, употребом раствора натријум-силиката модула 1,5 при концентрацији од 10% Na2O у односу на масу композита. Испитиване су механичке карактеристике добијеног везива за различите услове неговања, односно, након излагања дејству различитих хемијских корозивних агенса (50% раствора NH4NO3, 5% раствора Na2SO4 и 5% раствора MgSO4) у дугорочном периоду и упоређиване са механичким карактеристикама везива на бази комерцијалног портланд-композитног цемента. Показало се да је у условима контролисане влажности и температуре у периоду до 180 дана развој чврстоћа малтера алкално активираног композита ЕФП-ЗВП поредив са развојем чврстоћа малтера комерцијалног портланд-композитног цемента. У погледу отпорности на дејство различитих корозивних агенса, малтер алкално активираног композита ЕФП-ЗВП показује далеко бољу отпорност на дејство 50% раствора NH4NO3 у односу на малтер портланд-композитног цемента у периоду до 90 дана. Малтер алкално активираног композита ЕФП-ЗВП показује сличну отпорност на дејство 5% раствора Na2SO4 и 5% раствора MgSO4 као малтер портланд-композитног цемента у периоду до 180 дана. Синтеза везива алкалном активацијом композита ЕФП-ЗВП у нашој земљи представља нов поступак, којим се постиже искоришћење великих количина ових отпадних материјала. На тај начин доприноси се валоризацији ЕФП и ЗВП јер се на безбедан начин индустријски отпад конвертује у везивни материјал добрих механичких својстава, односно, добре отпорности на дејство различитих хемијских корозивних агенса. Добијено алкално активирано везиво могло би се користити за третман различитог отпадног материјала.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34026/RS//sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.source2016sr
dc.subjectelektrofilterski pepeosr
dc.subjectzgura visoke pećisr
dc.subjectalkalno aktivirana vezivasr
dc.subjectčvrstoća na pritisaksr
dc.subjecthemijska korozijasr
dc.titleTехнолошки поступак добијања алкално активираних композита отпорних на дејство хемијски агресивне срединеsr
dc.typetechnicalReportsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.description.otherTehničko rešenjesr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimsi_2506
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record