Show simple item record

Possibilities and Limitations of the Use of Essential Oils in Dogs and Cats

dc.creatorŠtrbac, Filip
dc.creatorPetrović, Kosta
dc.creatorStojanović, Dragica
dc.creatorRatajac, Radomir
dc.date.accessioned2023-03-30T05:59:58Z
dc.date.available2023-03-30T05:59:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1840-2887 (print)
dc.identifier.issn2303-4475 (online)
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/1881
dc.description.abstractЕтарска уља поседују бројна лековита својства која укључују антисептичко, антиинфламаторно, антиканцерогено али и антивирусно, антимикробно и антипаразитско деловање. Међутим, мало је познато о употреби етарских уља код животиња укључујући псе и мачке, иако досадашња истраживања говоре у прилог различитим могућностима њихове примене. Тако су етарска уља показала ефикасност против различитих бактеријских (Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp.), гљивичних (Malassezia pachydermatis, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes), ендопаразитских (Giardia duodenalis, Echinococcus granulosus, Toxocara canis) и ектопаразитских (Otodectes cynotis, Demodex canis, Ctenocephalides felis, неки крпељи и др.) патогена код паса и мачака. При томе, етарска уља поседују бројне позитивне особине као што су богат хемијски састав (висока ефикасност, мања подложност резистенцији), природно порекло итд. Због тога се одређене формулације на бази етарских уља већ користе, попут различитих шампона. Међутим, главно ограничење за употребу ових производа јесте недовољно испитана безбедност примене. Тако се нека етарска уља сматрају токсичним за кућне љубимце, што се посебно односи на мачке. Главни разлог за то је највероватније дефицит појединих ензима јетре који учествују у метаболичким процесима (нпр. УДП – глукуронозилтрансфераза код мачака), што доводи до акумулације појединих активних састојака у организму и њихове токсичности. Због тога је потребан опрез и рационална примена у смислу адекватног одабира биљних врста, дозирања, концентрације и начина примене. Такође, с обзиром да су етарска уља склона испаравању и нестабилности, техником инкапсулације се може додатно повећати њихова in vivo ефикасност, као и омогућити контролисано ослобађање. На тај начин се може смањити потребна доза и додатно повећати сигурност примене.sr
dc.description.abstractEssential oils have numerous medicinal properties which include antiseptic, anti-inflammatory, anticancer but also antiviral, antimicrobial and antiparasitic effects. Although researches have highlighted different possible application of these oils, little is known about their use in animals including dogs and cats. Specifically, essential oils showed effects against various bacterial (Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp.), fungal (Malassezia pachydermatis, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes), endoparasitic (Giardia duodenalis, Echinococcus granulosus, Toxocara canis) and ectoparasitic (Otodectes cynotis, Demodex canis, Ctenocephalides felis, some ticks etc) pathogens in dogs and cats. In addition, essential oils exhibit numerous positive properties such as complex chemical composition (high efficacy, less susceptibility to resistance), their natural origin etc. Therefore, certain essential oils based formulations are already in use, such as different shampoos. However, the main limitation for the use of these plant products is the insufficiently tested safety of use. Thus, some essential oils are considered toxic to pets, especially when used on cats. The main reason for this is most likely the deficiency of some liver enzymes that are involved in metabolic processes (as UDP-glucuronosyltransferase in cats), which leads to the accumulation of some active ingredients in the organism and their toxicity. Therefore, caution and rational application are needed in terms of adequate selection of plant species, dosage, concentration and the methods of use. In addition, since essential oils are prone to evaporation and instability, the encapsulation technique can further increase their in vivo efficacy as well as enable controlled release. That can reduce the required dose and additionally increase safety of their application.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherЈУ Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан" Бања Лукаsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceВетеринарски Журнал Републике Српскеsr
dc.subjectфитотерапијаsr
dc.subjectкућни љубимциsr
dc.subjectрезистенцијаsr
dc.subjectинкапсулацијаsr
dc.subjectphytotherapysr
dc.subjectpetssr
dc.subjectresistancesr
dc.subjectencapsulationsr
dc.titleМогућности и ограничења примене етарских уља код паса и мачакаsr
dc.titlePossibilities and Limitations of the Use of Essential Oils in Dogs and Catssr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage265
dc.citation.issue1-2
dc.citation.spage238
dc.citation.volumeXXI
dc.identifier.doi10.7251/VETJEN2101238S
dc.identifier.fulltexthttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/bitstream/id/4390/bitstream_4390.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record