Show simple item record

Effect of microbiological fertilizers on yield of different lettuce genotypes

dc.contributorCvijanović, Gorica
dc.creatorStojanović, Milica
dc.creatorSavić, Slađana
dc.creatorCvijanović, Gorica
dc.creatorMoravčević, Đorđe
dc.creatorPetrović, Ivana
dc.creatorJovanović, Zorica
dc.creatorMutavdžić, Dragoslav
dc.date.accessioned2023-03-20T08:50:20Z
dc.date.available2023-03-20T08:50:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-7747-595-6
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/1830
dc.description.abstractСалата (Lactuca sativa L.) је једногодишња биљка из фамилије Asteraceae која припада групи лиснатог поврћа. Циљ истраживања био је да се утврди утицај микробиолошких ђубрива на принос различитих генотипова салате. Изведени су огледи у пластенику са шест сорти салате (′Kiribati′ RZ, ′Murai′ RZ, ′Aquino′ RZ, ′Gaugin′ RZ, ′Aleppo′ RZ, ′Carmesi′ RZ) током јесени уз примену микробиолошких ђубрива (Em Aktiv, Vital Tricho и њихова комбинација). Највећи принос показала је сорта ′Aquino′ у комбинацији ђубрива Em Aktiv и Vital Tricho а резултати указују да су генотип и ђубриво имали утицај на принос салате.sr
dc.description.abstractLettuce (Lactuca sativa L.) is an annual plant belonging to Asteraceae family and to a group of leafy vegetables. The aim of this study was to examine the effect of different microbiological fertilizers on the yield of various lettuce genotypes. Six lettuce cultivars (′Kiribati′ RZ, ′Murai′ RZ, ′Aquino′ RZ, ′Gaugin′ RZ, ′Aleppo′ RZ, ′Carmesi′ RZ) were grown in the greenhouse experiment during autumn with application of microbiological fertilizers (Em Aktiv, Vital Tricho and combination of Em Aktiv and Vital Tricho). Cultivar ′Aquino′ showed the highest yield with combination of Em Aktiv and Vital Tricho. Our results indicate that genotype and microbiological fertilizer affected lettuce yield.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Мегатренд универзитет Београд, Факултет за биофарминг Бачка Тополаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31025/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЗборник радова Први домаћи научно стручни скуп Одржива примарна пољопривредна производња у Србији - стање, могућности, ограничења и шансе, Бачка Топола, 26. октобар, 2018sr
dc.subjectСалатаsr
dc.subjectгенотипsr
dc.subjectмикробиолошка ђубриваsr
dc.subjectприносsr
dc.subjectсвежа масаsr
dc.subjectсува масаsr
dc.subjectLettucesr
dc.subjectgenotypesr
dc.subjectmicrobiological fertilizerssr
dc.subjectyieldsr
dc.subjectfresh weightsr
dc.subjectdry weightsr
dc.titleUticaj mikrobioloških đubriva na prinos različitih genotipova salatesr
dc.titleEffect of microbiological fertilizers on yield of different lettuce genotypessr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.identifier.fulltexthttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/bitstream/id/4703/bitstream_857.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rivec_354
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record