Питања и коментаре очекујемо на: Запажања
или на мејл: rimsi@imsi.bg.ac.rs